AKTUELNO

Državljani Srbije od 19. jula neće moći da pređu granicu Švedske.

Vlada Švedske se ovom odlukom uskladila sa preporukom Saveta EU, kojom su Srbija i Crna Gora uklonjene sa spiska zemalja iz kojih je bezbedno doći u Evropsku uniju i zemlje Šengenskog prostora, objavljeno je na sajtu Ambasade Švedske u Beogradu.

Odluka će početi da se primenjuje od 19. jula, navedeno je na sajtu Ambasade Švedske u Beogradu, presnosi sajt Švedska.rs. Srbija je u prethodnoj preporuci bila na listi bezbednih zemalja, a državljanima Srbije je ulazak u Švedsku bio omogućen od 4. jula.

Od najnovije zabrane izuzete su osobe koje imaju boravišnu dozvolu ili studiraju u Švedskoj. Lista zemalja u okviru preporuke Saveta EU se ažurira na 15 dana, pa bi novu preporuku trebalo ocekivati 1. avgusta.

Vlada Švedske, kako je saopšteno, odlucila je da se pridržava preporuka Evropske unije.

#Srbija

#granice

#zatvaranje

#Švedsla