AKTUELNO

Izvršni odbor Svetske banke je na jučerašnjem sastanku odobrio Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori finansijska sredstva u iznosu od 123,2 miliona evra (134 miliona dolara) za realizaciju prve faze novog programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine.

Novi program integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP) koji se realizuje uz podršku Svetske banke ima za cilj da ojača prekograničnu saradnju kroz upravljanje vodnim resursima, kao i da unapredi plovnost vodnog puta i zaštitu od poplave duž koridora Save i Drine, saopštila je Svetska banka (SB).

"Ovim programom koji obuhvata tri priobalne zemlje sliva Save i Drine, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, kroz integrisani pristup finansiraće se aktivnosti usmerene na zaštitu od poplava, upravljanje životnom sredinom i modernizaciju luka duž koridora Save i Drine, radi povećanja njihove konektivnosti", kaže se u saopštenju.

Projekat će takođe doprineti jačanju prekogranične saradnje i privrednog rasta zemalja regiona koje su dodatno ugrožene usled pandemije COVID-19.

"Sliv Save i Drine ima značajan neiskorišćeni potencijal koji je pokretač privrednog rasta, regionalne konektivnosti, otpornosti na rizike usled klimatskih promena, socijalne kohezije i novih radnih mesta" izjavila je Linda Van Gelder, regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan.

Ova prekogranična saradnja, kaže, ima potencijal da obezbedi korist lokalnim zajednicama i privrednim subjektima koji se nalaze u području rečnih slivova, i stvori prilike koje će, kako je navela, imati dalekosežan uticaj na privredu priobalnih zemalja.

Cilj programa je da ubrza regionalnu ekonomsku saradnju na Zapadnom Balkanu i ojača institucije i procedure za saradnju između priobalnih zemalja sliva Save i Drine.

Programske mere za ublažavanje rizika od poplava će povećati, kažu, zaštićenu površinu za 300.000 hektara i obezbediti zaštitu od poplava na nivou stogodišnjih velikih voda za približno 400.000 stanovnika.

Projekat će takođe, dodaju, doprineti konektivnosti i plovnosti vodnog puta Save za preko 200 kilometara i poboljšati prekograničnu saradnju u oblasti upravljanja vodama kroz razmenu znanja između sektora i priobalnih zemalja.

Program vredan približno 332 miliona dolara će se sprovoditi u narednih deset godina kroz dve uzastopne faze koje će se delimično preklapati.

U okviru programa biće podržan dugoročni "klimatski pametan" privredni rast i regionalna saradnja, navodi se u saopštenju SB.

Prva faza, koja je juče odobrena, uključuje Srbiju (78,2 miliona evra), Bosnu i Hercegovinu (30 miliona evra) i Crnu Goru (15 miliona evra za sliv Lima i Grnčara).

U prvoj fazi programa, biće uključena Slovenija i Hrvatska kroz učešće u regionalnim studijama, regionalnom dijalogu, instrumenatima za izgradnju kapaciteta i drugim srodnim aktivnostima.

#Dunav

#Sava

#izgradnja

#koridor